Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO verslag

Concordia presenteert in 2023 haar eerste MVO verslag. Concordia onderneemt inmiddels al 116 jaar op een Maatschappelijk Verantwoorde manier. Dit jaar (2023) rapporteren we hier voor het eerst over in dit MVO verslag. In dit eerste MVO verslag van Concordia brengen we in kaart wat er de laatste jaren gedaan is, waar verdere mogelijkheden liggen voor de toekomst en hierin prioriteiten gesteld. Vooralsnog alleen met een terugblik en een blik vooruit. Hierbij sluiten we wel aan bij de onderwerpen uit de prestatieladder maar hanteren we nog geen rekenmethodiek of groen label of keurmerk welke wellicht nog in de toekomst zullen volgen. Zoals echter al eerder vermeld is het voor ons belangrijker om Maatschappelijk Verantwoord te zijn en doen dan dit vast te leggen.

Vanuit onze MVO inventarisatie zijn drie thema’s naar voren gekomen waar Concordia zich op richt:
1. Goed werkgeverschap;
2. Circulaire economie en klimaatverandering;
3. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de samenleving.

GOED WERKGEVERSCHAP

 • Houden van een medewerkers tevredenheidonderzoek om objectief te kunnen meten hoe tevreden onze medewerkers zijn en welke verbetersuggesties er zijn.
 • Standaard door HR houden van gesprekken bij uitdiensttreding
 • Missie en visie van Concordia binnen de organisatie meer uitdragen
 • Onderzoek naar meer flexibele werktijden/pauzes
 • Onderzoeken voor mogelijkheden voor cao a la carte
 • Updaten RI&E – Focus op een gezonde werkplek
 • PAGO meer actief promoten – Inwerk programma’s verbeteren
 • Talentmanagement programma uitwikkelen en uitrollen

CIRCULAIRE ECONOMIE & KLIMAATVERANDERING

 • Afvalstromen uit de bouwshops verminderen
 • Het verder verspreiden van kennis en bewustzijn van duurzaam bouwen (bio-based bouwen en circulair bouwen)
 • Heftrucks vervangen voor elektrische exemplaren
 • De logistiek van magazijnen naar de bouwplaats optimaliserenExtra zonnepanelen op daken van eigen panden
 • Extra zonnepanelen op huurpanden
 • Verder terugdringen van gas- en energieverbruik
 • Wagenpark bedrijfsauto’s verduurzamen. Diesel versneld uitfaseren. Alle nieuwe auto’s waar mogelijk elektrisch.
 • Laadpalen bij onze filialen realiseren
 • Meer duurzame bestemming voor reststromen zoeken – Meer duurzame inkoop

BETROKKEN EN ONTWIKKELEN VAN DE SAMENLEVING

 • Focus op meer werkervaringsplaatsen binnen ons bedrijf
 • Beter inzicht hoe onze steun aan maatschappelijke doelen verdeeld is binnen ons werkgebied.
 • Visie ontwikkelen op vergroten maatschappelijke impact door sponsoring.
 • Diversiteit benoemen binnen de communicatie
 • Voorkeur voor nieuwe medewerkers die bijdragen aan meer diversiteit binnen de organisatie in sollicitatietrajecten bij gelijke geschiktheid